Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 7.Starea Uniunii (dezbatere)
 8.Interpretarea Regulamentului de procedură
 9.Votare
  
9.1.Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară ***II (vot)
  
9.4.Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC *** (vot)
  
9.5.Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului (vot)
  
9.6.Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (vot)
  
9.7.Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (vot)
  
9.8.Dumpingul social în UE (vot)
  
9.9.Obiecțiuni la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (dezbatere)
 14.Decizie privind ajutorul de stat acordat Apple (dezbatere)
 15.Documentul de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (dezbatere)
 16.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)
 17.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (dezbatere)
 18.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (dezbatere)
 19.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital - Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (dezbatere)
 20.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (236 kb) Listă de prezență (65 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3805 kb) 
 
Proces-verbal (86 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (32 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (151 kb) 
 
Proces-verbal (317 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (613 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3254 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate