Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 14. september 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 7.Stanje v Uniji (razprava)
 8.Razlaga Poslovnika
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Protokol k Sporazumu med EU in Švico o prostem pretoku oseb (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ***II (glasovanje)
  
9.4.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** (glasovanje)
  
9.5.Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova (glasovanje)
  
9.6.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (glasovanje)
  
9.7.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (glasovanje)
  
9.8.Socialni damping v EU (glasovanje)
  
9.9.Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Potreba po politiki ponovne industrializacije glede na zadevi Caterpillar in Alstom (razprava)
 14.Odločitev o državni pomoči podjetju Apple (razprava)
 15.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (razprava)
 16.Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije * (razprava)
 17.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (razprava)
 18.Uporaba direktive o poštnih storitvah (razprava)
 19.Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov - Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (razprava)
 20.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (223 kb) Seznam navzočih (65 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3805 kb) 
 
Zapisnik (85 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (31 kb) Izid poimenskega glasovanja (151 kb) 
 
Zapisnik (301 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (621 kb) Izid poimenskega glasovanja (3316 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov