Seznam 
Zápis
PDF 306kWORD 86k
Středa, 14. září 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 7.Stav Unie (rozprava)
 8.Výklad jednacího řádu
 9.Hlasování
  
9.1.Protokol k Dohodě mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ***II (hlasování)
  
9.4.Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA *** (hlasování)
  
9.5.Dohoda týkající se provádění Úmluvy o práci v odvětví rybolovu (hlasování)
  
9.6.Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie (hlasování)
  
9.7.Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (hlasování)
  
9.8.Sociální dumping v EU (hlasování)
  
9.9.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Potřeba evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom (rozprava)
 14.Rozhodnutí o státní podpoře firmě Apple (rozprava)
 15.Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)
 16.Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka * (rozprava)
 17.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (rozprava)
 18.Uplatňování směrnice o poštovních službách (rozprava)
 19.Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů – Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (rozprava)
 20.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků - rozpočtový rok 2016 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2016 - Výbor regionů (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1/2016 - oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 21/2016 - oddíl III - Komise (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-07/T/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 22/2016 - oddíl III - Komise (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 2/2016 - evropský veřejný ochránce práv (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Získání plného vlastnictví budovy na adrese Loi 102 v roce 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


3. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 a DEC 20/2016 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodům prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF/3/2016 a INF/4/2016.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 a DEC 20/2016.


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
předáno příslušnému výboru: ITRE, TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o soupis požadavků pro EU schválení typu vozidla, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, pokud jde o požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky, požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky, požadavky na brzdění vozidel a požadavky na funkční bezpečnost vozidel (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu (Solventnost II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. září 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. září 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování podpory na snížení produkce mléka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla prodloužena lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 4 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 14. července 2016
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, jejichž lhůta byla prodloužena z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran (C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu (C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků (C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, lkterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování (C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům (C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, lkterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (C(2016)043902016/2851(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy (C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru:ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru:ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, jehož lhůta byla prodloužena ze 2 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2016 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Provádĕcí nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o zavedení některých kategorií průkazů způsobilosti k údržbě letadel, úpravu postupu přejímání letadlových celků od externích dodavatelů a úpravu práv organizací pro výcvik údržby (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - lhůta: 8. října 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o metodiku pro stanovení emisí způsobených vypařováním (zkouška typu 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - lhůta: 8. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - lhůta: 8. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU dřevěným, korkovým a bambusovým podlahovým krytinám (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - lhůta: 7. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - lhůta: 30. září 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 3-decen-2-on, acibenzolar-S-methyl a hexachlorbenzen v některých produktech a na jejich povrchu (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - lhůta: 21. září 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulkotrion a thiodikarb v některých produktech a na jejich povrchu (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - lhůta: 30. září 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cymoxanil, fosfan a fosfidy a natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - lhůta: 20. září 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - lhůta: 6. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro steviol-glykosidy (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - lhůta: 3. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a nařízení Komise (EU) č. 113/2010, pokud jde o úpravu seznamu celních režimů a definici údajů (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - lhůta: 21. října 2016)
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - lhůta: 13. října 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise o změně nařízení (ES) č. 692/2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - lhůta: 30. listopadu 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - lhůta: 5. prosince 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bisfenol A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - lhůta: 14. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - lhůta: 21. září 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se Francii povoluje odchýlit se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 od některých společných pravidel bezpečnosti letectví týkajících se zástavby letadlových celků (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - lhůta: 26. října 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - lhůta: 8. října 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU tak, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - lhůta: 21. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI


6. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Filipíny (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o Filipínách (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Karol Karski za skupinu ECR o Filipínách (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Filipínách (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Filipínách (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o Filipínách (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o Filipínách (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o Filipínách (B8-1008/2016).

II.   Somálsko (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch za skupinu EFDD Group o Somálsku (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Somálsku (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Somálsku (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Somálsku (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Somálsku (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o Somálsku (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez a Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL o Somálsku (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon a Seán Kelly za skupinu PPE o Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee a Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL o Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser a Marcus Pretzell za skupinu ENF o Zimbabwe (B8-1010/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


7. Stav Unie (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Stav Unie (2016/2734(RSP))

Předseda vystoupil s krátkým úvodním prohlášením.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, Richard Sulík k vedení denního zasedání, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock.

Vystoupil Ivan Korčok (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Sergei Stanishev a Roberts Zīle.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, aby zvednutím modré karty položil otázku svému předřečníkovi, který na ni neodpověděl, protože se nejednalo o otázku, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda a Georgios Epitideios.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

Vystoupili: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella a Manfred Weber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

8. Výklad jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 61 odst. 2 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Nic nebrání Parlamentu rozhodnout o tom, že se případně bude konat závěrečná rozprava po podání zprávy příslušným výborem, jemuž byla věc vrácena k opětovnému projednání.“

Pokud do schválení tohoto zápisu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

°
° ° °

Vystoupil James Carver.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Protokol k Dohodě mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0339)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Vystoupení

Před hlasováním Fulvio Martusciello s žádostí, aby Parlament popřál brzké uzdravení bývalému izraelskému prezidentovi Šimonu Peresovi, který byl včera hospitalizován v souvislosti s prodělanou cévní mozkovou příhodou (předsedající popřál brzké uzdravení).


9.2. Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES [2013/0361(APP)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0340)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


9.3. Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0341


9.4. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0342)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.5. Dohoda týkající se provádění Úmluvy o práci v odvětví rybolovu (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 101 odst. 3 jednacího řádu o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků (EUROPÊCHE) dne 21. května 2012, ve znění změn ze dne 8. května 2013 (2016/2816(DEA)). Zpravodajka: Paloma López Bermejo za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0343)

Vystoupení

Paloma López Bermejo před hlasováním.


9.6. Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie (2016/2774(RSP))

Návrhy usnesení B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 a B8-0978/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B8-0865/2016/REV

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0977/2016

přijat (P8_TA(2016)0344)

(Návrh usnesení B8-0978/2016 se nebere v potaz.)


9.7. Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (hlasování)

Zpráva o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu [2015/2273(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0345)

Vystoupení

Fabio Massimo Castaldo (zpravodaj) před hlasováním.


9.8. Sociální dumping v EU (hlasování)

Zpráva o sociálním dumpingu v Evropské unii [2015/2255(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor EMPL)

přijat (P8_TA(2016)0346)

Vystoupení

Ryszard Czarnecki k přítomnosti velvyslance Ruské federace během dopolední rozpravy, Guillaume Balas (zpravodaj) a Alexander Graf Lambsdorff k výroků, které pronesl Ryszard Czarnecki.


9.9. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0347)

Vystoupení

Pervenche Berès, aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 4, který byl vzat v potaz.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

doporučení Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

zpráva Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

zpráva Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:20, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Potřeba evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay za skupinu ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila: Marianne Thyssen.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první říjnové dílčí zasedání.


14. Rozhodnutí o státní podpoře firmě Apple (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí o státní podpoře firmě Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, a Sander Loones za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Philippe Lamberts, aby zvednutím modré karty položil otázku Sanderu Loonesovi, který na otázku odpověděl, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Deirdre Clune, Bernard Monot za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Molly Scott Cato a Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall a Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes a Richard Sulík.

Vystoupila Margrethe Vestager.

Rozprava skončila.


15. Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Alessandra Mussolini za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, a Jonathan Arnott za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Lorenzo Fontana za skupinu ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Jussi Halla-aho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 15.9.2016.


16. Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Salvatore Domenico Pogliese za skupinu PPE, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström a Kostas Chrysogonos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Lara Comi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Ska Keller.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 15.9.2016.


17. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Danuta Jazłowiecka za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Negrescu, Javi López za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică, a Enrico Gasbarra.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupiliy: Marianne Thyssen a Laura Agea.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 15.9.2016.


18. Uplatňování směrnice o poštovních službách (rozprava)

Zpráva o uplatňování směrnice o poštovních službách [2016/2010(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georges Bach (navrhovatel výboru EMPL), Lucy Anderson (navrhovatelka výboru IMCO), Wim van de Camp za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Jacqueline Foster za skupinu ECR, a Pavel Telička za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck a Jana Žitňanská.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Markus Ferber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 15.9.2016.


19. Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů – Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (rozprava)

Zpráva o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů [2016/2032(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Zpráva o nejlepším využití potenciálu malých a středních podniků (MSP) v oblasti tvorby pracovních míst [2015/2320(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas a Zdzisław Krasnodębski uvedli zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Zbigniew Kuźmiuk (navrhovatel výboru BUDG), Luigi Morgano (navrhovatel výboru CULT), Liadh Ní Riada (navrhovatelka výboru BUDG), Deirdre Clune za skupinu PPE, Siôn Simon za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova a Bendt Bendtsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 15.9.2016 a bod 11.12 zápisu ze dne 15.9.2016.


20. Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Vicky Ford (navrhovatelka výboru IMCO), Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Petr Ježek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 15.9.2016.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 587.335/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Právní upozornění - Ochrana soukromí