Indeks 
Zapisnik
PDF 304kWORD 85k
Srijeda, 14. rujna 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Prijenos odobrenih sredstava
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 6.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 7.Stanje u Uniji (rasprava)
 8.Tumačenje Poslovnika
 9.Glasovanje
  
9.1.Protokol uz Sporazum između EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe ***II (glasovanje)
  
9.4.Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država SADC SGP-a *** (glasovanje)
  
9.5.Sporazum o provedbi Konvencije o radu u ribolovu (glasovanje)
  
9.6.Nedavni događaji u Poljskoj i njihov učinak na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (glasovanje)
  
9.7.Odnosi EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu (glasovanje)
  
9.8.Socijalni damping u EU-u (glasovanje)
  
9.9.Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Potreba za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom (rasprava)
 14.Odluka u vezi s državnom potporom Appleu (rasprava)
 15.Putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (rasprava)
 16.Azil: privremene mjere u korist Italije i Grčke * (rasprava)
 17.Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (rasprava)
 18.Primjena Direktive o poštanskim uslugama (rasprava)
 19.Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanje raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala - Najbolji način iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje novih radnih mjesta (rasprava)
 20.Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (rasprava)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05.


2. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava, proračun za 2016. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2016 – Odbor regija (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava no 1/2016. - dio IX. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 21/2016. - dio III. - Komisija (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-07/T/16 - Europski revzorski sud (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 22/2016. - dio III. - Komisija (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 2/2016 - Europski ombudsman (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Stjecanje punog vlasništva nad zgradom Loi 102 2021. (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


3. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 et DEC 20/2016 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Europskog gospodraskog i socijalnog odobora INF/3/2016 i INF/4/2016.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstasva Europske komisije DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 et DEC 20/2016.


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ITRE, TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća u pogledu popisa zahtjeva koji se odnose na EU homologaciju tipa vozila te o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1322/2014, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/68 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/208 u pogledu zahtjeva koji se odnose na konstrukcije vozila i općih zahtjeva te zahtjeva koji se odnose na utjecaj na okoliš, učinkovitost pogonskih jedinica, kočenje vozila i funkcionalnu sigurnost vozila (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 3/2014, Delegirane uredbe (EU) br. 44/2014 i Delegirane uredbe (EU) br. 134/2014 u pogledu zahtjeva funkcionalne sigurnosti vozila, konstrukcije vozila i općih zahtjeva te zahtjeva za učinak na okoliš i učinak pogonske jedinice (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2. mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016. Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za mjesta trgovanja (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standarde i formate podataka za referentne podatke o financijskom instrumentu i tehničke mjere u odnosu na aranžmane koje trebaju uvesti Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i nadležna tijela (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na informacije za registraciju društava iz trećih zemalja i format informacija koje treba dostaviti klijentima (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija između nadležnih tijela kod suradnje u nadzornim aktivnostima, izravnom nadzoru i istragama (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije i uvjete za izdavanje odobrenja za rad investicijskim društvima (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za investicijska društva koja se bave algoritamskim trgovanjem (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 22. kolovoza 2016
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 22. kolovoza 2016

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o ispravku njemačke jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SolventnostII) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3. mjeseca od dana primitka 22. kolovoza 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. rujna 2016.
Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. rujna 2016.
Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. rujna 2016.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije za obrano mlijeko u prahu u 2016. te pomicanja razdoblja javne intervencije za obrano mlijeko u prahu u 2017. i odstupanju od Delegirane uredbe (EU)2016/1238 u pogledu daljnje primjene Uredbe (EZ) br.826/2008 za potpore za privatno skladištenje na temelju Provedbene uredbe (EU) br.948/2014 i Uredbe (EU) br.1272/2009 za javne intervencije na temelju ove Uredbe (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2. mjeseca od dana primitka 8. rujna 2016.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o pružanju potpore za smanjenje proizvodnje mlijeka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. rujna 2016.
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

Nacrti delegiranih akata za koje je produžen rok za podnošenje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2016.
Produženje roka za podnošenje prigovora: 4 mjeseca na zahtjev EP-a Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2016. Produženje roka za podnošenje prigovora: 4 mjeseca na zahtjev EP-a Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2016. Produženje roka za podnošenje prigovora: 4 mjeseca na zahtjev EP-a Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2016.
Produženje roka za podnošenje prigovora: 4 mjeseca na zahtjev EP-a
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. srpnja 2016.
Produženje roka za podnošenje prigovora: 4 mjeseca na zahtjev EP-a Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Produženje roka za podnošenje prigovora: 4 mjeseca na zahtjev EP-a Upućeno nadležnom odboru:upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 14. srpnja 2016.
Produženje roka za podnošenje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 14. srpnja 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Nacrti delegiranih akata za koje je na zahtjev nadležnog odbora rok produžen s jednog na tri mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pristup poravnanju u odnosu na mjesta trgovanja i središnje druge ugovorne strane – C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 24. lipnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente – C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 24. lipnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje moraju dostavljati investicijska društva, tržišni operateri i kreditne institucije – C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 29. lipnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje obveza poravnanja izvedenica kojima se trguje na uređenim tržištima i vrijeme prihvaćanja za poravnanje – C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 29. lipnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije i uvjete za izdavanje odobrenja za rad investicijskim društvima – C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija između nadležnih tijela kod suradnje u nadzornim aktivnostima, izravnom nadzoru i istragama- C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na informacije za registraciju društava iz trećih zemalja i format informacija koje treba dostaviti klijentima – C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standarde i formate podataka za referentne podatke o financijskom instrumentu i tehničke mjere u odnosu na aranžmane koje trebaju uvesti Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i nadležna tijela – C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

-Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi – C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za mjesta trgovanja – C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice – C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 14. srpnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 22. kolovoza 2016. na zahtjev nadležnog odbora.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt dlegiranog akat za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok produžen s dva na tri mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata – C(2016)0-3999 – 2016/2816(DEA)
Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca
od dana primitka 30. lipnja 2016. na zahtjev nadležnog odobra.
Upućeno nadležnom odboru: ECON


5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- PROVEDBENA UREDBA Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na uvođenje određenih kategorija dozvola za održavanje zrakoplova, izmjenu postupka prihvaćanja komponenata od vanjskih dobavljača i izmjenu ovlasti organizacija za osposobljavanje iz održavanja (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - rok: 8. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 u pogledu metodologije određivanja emisija isparavanjem (ispitivanje tipa 4.) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - rok: 8. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - rok: 8. prosinca 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - rok: 7. prosinca 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid, ametoktradin, azoksistrobin, ciflutrin, difluorooctenu kiselinu, dimetomorf, fenpirazamin, flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupiradifuron, flutriafol, fluksapiroksad, metkonazol, prokinazid, protiokonazol, piriproksifen, spirodiklofen i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - rok: 30. rujna 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 3-deken-2-on, acibenzolar-S-metil i heksaklorobenzen u ili na određenim proizvodima (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - rok: 21. rujna 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomil, sulkotrion i tiodikarb u ili na određenim proizvodima (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - rok: 30. rujna 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cimoksanil, fosfin i fosfide te natrijev 5-nitrogvaiakolat, natrijev o-nitrofenolat i natrijev p-nitrofenolat u ili na određenim proizvodima (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - rok: 20. rujna 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - rok: 6. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za steviol glikozide (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - rok: 3. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 113/2010 u pogledu prilagodbe popisa carinskih postupaka i definicije podataka (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - rok: 21. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: INTA

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1254/2009 u pogledu određenih mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i donošenje alternativnih mjera zaštite (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - rok: 13. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o ispravku Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - rok: 30. studenog 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - rok: 5. prosinca 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bisfenola A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - rok: 14. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sukraloze (E 955) kao pojačivača arome u žvakaćim gumama s dodanim šećerom ili poliolima (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - rok: 21. rujna 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o ovlašćivanju Francuske da odstupi od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa koja se odnose na ugradnju sastavnih dijelova u skladu s člankom 14. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - rok: 26. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - rok: 8. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU radi produljenja razdoblja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - rok: 21. listopada 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


6. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Filipini (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Filipinima (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Karol Karski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Filipinima (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Filipinima (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, oFilipinima (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Filipinima (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Filipinima (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou i Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Filipinima (B8-1008/2016).

II.   Somalija (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo i Beatrix von Storchm u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Somaliji (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Somaliji (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Somaliji (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Somaliji (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Somaliji (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Somaliji (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez i Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Somaliji (B8-1007/2016).

III.   Zimbabve (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Zimbabveu (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Zimbabveu (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon i Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Zimbabveu (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Zimbabveu (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Zimbabveu (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Zimbabveu (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee i Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Zimbabveu (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser i Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF, o Zimbabveu (B8-1010/2016).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


7. Stanje u Uniji (rasprava)

Izjava predsjednika Komisije: Stanje u Uniji (2016/2734(RSP))

Predsjednik je dao kratku izjavu i tako otvorio raspravu.

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerard Batten, Richard Sulík, o tijeku sjednice, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock.

Govorio je Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća).

Govorili su: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Sergei Stanishev i Roberts Zīle.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice prethodnom govorniku, koji na njega nije odgovorio jer nije bila riječ o pitanju, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann i Iratxe García Pérez.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda i Georgios Epitideios.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorio je Jean-Claude Juncker.

Govorili su: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella i Manfred Weber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

8. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je obavijestio Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 61. stavka 2. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, a koji ga je razmatralo na temelju te odredbe:

"Nijedna odredba Poslovnika ne sprečava Parlament da odluči održati, po potrebi, završnu raspravu, nakon izvješća nadležnog odbora kojem je predmet vraćen."

U skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika, ako klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika ne ospore to tumačenje do usvajanja ovog zapisnika, ono se smatra prihvaćenim. U suprotnom, o njemu se glasuje u Parlamentu.

°
° ° °

Govorio je James Carver.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Protokol uz Sporazum između EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0339)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.

Govorili su:

Fulvio Martusciello, prije glasovanja, kako bi zatražio da Parlament poželi brzi oporavak nekadašnjem predsjedniku Izraela Shimonu Perezu koji je jučer hospitaliziran zbog moždanog udara (Predsjednik je izrazio želju u brzi oporavak).


9.2. Trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o Trostranom socijalnom samitu za rast i zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke br. 2003/174/EZ [2013/0361(APP)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0340)

Parlament je odobrio nacrt odluke Vijeća.


9.3. Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0341


9.4. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država SADC SGP-a *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0342)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.5. Sporazum o provedbi Konvencije o radu u ribolovu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 101. stavkom 3. Poslovnika o prijedlogu direktive Vijeća o provedbi Sporazuma sklopljenog među Općim udruženjem poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskim savezom transportnih radnika (ETF) i Udruženjem nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća (EUROPÊCHE) od 21. svibnja 2012., kako je izmijenjen 8. svibnja2013., o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada (2016/2816(DEA)). Izvjestiteljica: Paloma López Bermejo, u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0343)

Govorili su:

Paloma López Bermejo, prije glasovanja.


9.6. Nedavni događaji u Poljskoj i njihov učinak na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Nedavni događaji u Poljskoj i njihov učinak na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (2016/2774(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 i B8-0978/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0865/2016/REV

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0977/2016

Usvojen (P8_TA(2016)0344)

(Prijedlog rezolucije B8-0978/2016 se ne razmatra.)


9.7. Odnosi EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu (glasovanje)

Izvješće o odnosima EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu [2015/2273(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0345)

Govorili su:

Fabio Massimo Castaldo (izvjestitelj), prije glasovanja.


9.8. Socijalni damping u EU-u (glasovanje)

Izvješće o socijalnom dampingu u Europskoj uniji [2015/2255(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor EMPL)

Usvojen (P8_TA(2016)0346)

Govorili su:

Ryszard Czarnecki, o prisutnosti ruskog veleposlanika tijekom jutarnje rasprave, Guillaume Balas (izvjestitelj) i Alexander Graf Lambsdorff, o izjavi Ryszarda Czarneckog.


9.9. Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi od 30.6.2016 o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0347)

Govorili su:

Pervenche Berès kako bi predložila usmeni amandman stavku 4. koji je usvojen.


10. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Preporuka Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Nedavni događaji u Poljskoj i njihov učinak na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Izvješće: Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Izvješće: Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:20, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Potreba za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Händel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini i Javi López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Marianne Thyssen.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: période de session d'octobre I.


14. Odluka u vezi s državnom potporom Appleu (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka u vezi s državnom potporom Appleu (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Pablo Zalba Bidegain, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Philippe Lamberts radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Sander Loones koji je na pitanje odgovorio, Cora van Nieuwenhuizen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Deirdre Clune, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Markus Ferber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Molly Scott Cato i Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall i Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes i Richard Sulík.

Govorio je Margrethe Vestager.

Rasprava je zaključena.


15. Putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj putnoj ispravi za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Alessandra Mussolini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Lorenzo Fontana, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić i Georgios Epitideios.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Jussi Halla-aho.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 15.9.2016..


16. Azil: privremene mjere u korist Italije i Grčke * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Salvatore Domenico Pogliese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miltiadis Kyrkos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström i Kostas Chrysogonos.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Lara Comi koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos i Cécile Kashetu Kyenge.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Ska Keller.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika od 15.9.2016..


17. Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Danuta Jazłowiecka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Negrescu, Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, i Enrico Gasbarra.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Victor Negrescu, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorili su: Marianne Thyssen i Laura Agea.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika od 15.9.2016..


18. Primjena Direktive o poštanskim uslugama (rasprava)

Izvješće o primjeni Direktive o poštanskim uslugama [2016/2010(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Georges Bach (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Lucy Anderson (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jacqueline Foster, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jill Evans, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck i Jana Žitňanská.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Markus Ferber.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika od 15.9.2016..


19. Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanje raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala - Najbolji način iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje novih radnih mjesta (rasprava)

Izvješće o pristupu financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanju raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala [2016/2032(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Izvješće o najboljem načinu iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje radnih mjesta [2015/2320(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas i Zdzisław Krasnodębski predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Zbigniew Kuźmiuk (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Luigi Morgano (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Liadh Ní Riada (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Deirdre Clune, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Siôn Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova i Bendt Bendtsen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Miguel Viegas.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas i Zdzisław Krasnodębski.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika od 15.9.2016. i točka 11.12 zapisnika od 15.9.2016..


20. Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Vicky Ford (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Tom Vandenkendelaere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Petr Ježek.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika od 15.9.2016..


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 587.335/OJJE).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti