Rodyklė 
Protokolas
PDF 312kWORD 86k
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 8.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai ***II (balsavimas)
  9.4.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  9.5.Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (balsavimas)
  9.6.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (balsavimas)
  9.7.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (balsavimas)
  9.8.Socialinis dempingas ES (balsavimas)
  9.9.Prieštaravimas deleguotajam aktui: mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (diskusijos)
 14.Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (diskusijos)
 15.Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I (diskusijos)
 16.Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * (diskusijos)
 17.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (diskusijos)
 18.Pašto paslaugų direktyvos taikymas (diskusijos)
 19.MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje - Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (diskusijos)
 20.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo. 2016 m. biudžetas. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2016. Regionų komitetas (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2016. IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 21/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-07/T/16. Audito Rūmai (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 22/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2016. Europos ombudsmenas (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Visų nuosavybės teisių į Loi g. 102 esantį pastatą įgijimas 2021 m. (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


3. Asignavimų perkėlimas

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimų DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 ir DEC 20/2016 (III skirsnis – Komisija).

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimų INF/3/2016 ir INF/4/2016.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 ir DEC 20/2016.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie teisės aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ITRE, TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 nuostatos dėl su produktais susijusių intervencinių priemonių (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl transporto priemonių ES tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir dėl transporto priemonių konstrukcijos ir bendrųjų reikalavimų, aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų, transporto priemonių stabdymo reikalavimų ir transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų iš dalies keičiami ir ištaisomi Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/68 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208 (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014, Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 atitinkamos nuostatos dėl transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimų, transporto priemonių konstrukcijos ir bendrųjų reikalavimų ir aplinkosauginio bei varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prekybos vietoms taikomi organizaciniai reikalavimai (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas trečiųjų valstybių įmonių registravimo informacijos ir klientams teiktinos informacijos formato techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma informacijos keitimosi tarp kompetentingų institucijų, bendradarbiaujančių atliekant priežiūrą, patikras ir tyrimus vietoje, techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių veiklos leidimo suteikimo informacijos ir reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami investicinėms įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą, taikomi organizaciniai reikalavimai (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) redakcija vokiečių kalba (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 5 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 5 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2016 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2017 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas, ir kuriuo leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 nuostatų ir toliau taikyti Reglamentą (EB) Nr. 826/2008 paramai privačiajam sandėliavimui pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 984/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 1272/2009 valstybės intervencijai pagal šį reglamentą (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

Deleguotųjų aktų projektai, kurių terminas prieštaravimams pareikšti buvo pratęstas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 8 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 4 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Deleguotųjų aktų projektai, kurių terminas prieštaravimams pareikšti kompetentingo komiteto prašymu buvo pakeistas iš 1 į 3 mėnesius:

- Komisijos deleguotasis reglementas kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prekybos vietų ir pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos prieigos techniniais reguliavimo standartais - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama investicinių įmonių, rinkos operatorių ir kredito įstaigų praneština informacija - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pareigos atlikti išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tarpuskaitą ir priėmimo tarpuskaitai laiko techniniais reguliavimo standartais – C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių veiklos leidimo suteikimo informacijos ir reikalavimų techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma informacijos keitimosi tarp kompetentingų institucijų, bendradarbiaujančių atliekant priežiūrą, patikras ir tyrimus vietoje, techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas trečiųjų valstybių įmonių registravimo informacijos ir klientams teiktinos informacijos formato techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prekybos vietoms taikomi organizaciniai reikalavimai - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. liepos 14 d..
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami investicinėms įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą, taikomi organizaciniai reikalavimai - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo aktų projektas, kurio terminas prieštaravimams pareikšti kompetentingo komiteto prašymu buvo pakeistas iš 2 į 3 mėnesius:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis - C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: kompetentingo komiteto prašymu – 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl degalų garavimo išlakų kiekio nustatymo (IV tipo bandymas) metodikos iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - terminas: 2016 m. gruodžio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - terminas: 2016 m. gruodžio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido, ametoktradino, azoksistrobino, ciflutrino, difluoro acto rūgšties, dimetomorfo, fenpirazamino, flonikamido, fluazinamo, fludioksonilo, flupiradifurono, flutriafolo, fluksapiroksado, metkonazolo, prokvinazido, protiokonazolo, piriproksifeno, spirodiklofeno ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 3-decen-2-ono, S-metilacibenzolaro ir heksachlorbenzeno liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, deltametrino, fluazinamo, metomilo, sulkotriono ir tiodikarbo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios cimoksanilo, fosfano ir fosfido druskų, natrio 5-nitrogvajakolato, natrio o–nitrofenolato ir natrio p-nitrofenolato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 20 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 6 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl steviolio glikozidų (E 960) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 3 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl muitinės procedūrų sąrašo ir duomenų apibrėžčių pritaikymo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010 (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : INTA

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kriterijų, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1254/2009 (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - terminas: 2016 m. lapkričio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), priedas (D045907/02 - 2016/2870(RPS) – terminas: 2016 m. gruodžio 5 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl suklarozės (E 955) naudojimo kaip aromato ir skonio stipriklio kramtomojoje gumoje, į kurią pridėta cukrų arba poliolių, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - terminas: 2016 m. rugsėjo 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Prancūzijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, susijusių su komponento įmontavimu (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 26 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas kuriuo ištaisoma Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, teksto prancūzų kalba redakcija (D046145/01 - 2016/2831(RPS) – terminas: 2016 m. spalio 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI


6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Filipinai (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu dėl Filipinų (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Karol Karski ECR frakcijos vardu dėl Filipinų (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Filipinų (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Filipinų (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu dėl Filipinų (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl Filipinų (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou ir Younous Omarjee, GUE/NGL frakcijos vardu, sur les Filipinai (B8-1008/2016).

II.   Somalis (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu dėl Somalio (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Somalio (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu dėl Somalio (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Somalio (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl Somalio (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl Somalio (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu dėl Somalio (B8-1007/2016).

III.   Zimbabvė (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ir Seán Kelly PPE frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser ir Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu dėl Zimbabvės (B8-1010/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


7. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis (2016/2734(RSP))

Pirmininkas, pristatydamas diskusijas, padarė trumpą pareiškimą.

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerard Batten, Richard Sulík dėl posėdžio eigos, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock).

Kalbėjo Ivan Korčok (Einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Sergei Stanishev ir Roberts Zīle.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Lidia Senra Rodríguez), Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi (pateikė mėlynosios kortelės klausimą ankstesniam kalbėtojui, o pastarasis į jį neatsakė, kadangi tai nebuvo klausimas), Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alyn Smith), Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann ir Iratxe García Pérez.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda ir Georgios Epitideios.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo Jean-Claude Juncker.

Kalbėjo: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Syed Kamall, Gianni Pittella ir Manfred Weber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn).

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

8. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkas pranešė Parlamentui apie šį Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuojamasi dėl šios nuostatos taikymo:

„Niekas netrukdo Parlamentui nuspręsti surengti, jei tinkama, galutines diskusijas dėl komiteto, kuriam klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti, pranešimo.“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaraus minėtajam išaiškinimui iki šio protokolo patvirtinimo, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas bus teikiamas balsuoti Parlamentui

°
° ° °

Kalbėjo James Carver.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies statuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo projekto [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0339)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

Kalbėjo:

Fulvio Martusciello, prieš balsavimą, jis paprašė, kad vakar insultą patyrusiam ir į ligoninę paguldytam buvusiam Izraelio prezidentui Shimonui Perezui Parlamentas palinkėtų greitai pasveikti (Pirmininkas Shimonui Perezui palinkėjo pasveikti).


9.2. Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2003/174/EB [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0340)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


9.3. Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0341


9.4. ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0342)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.5. Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas 2012 m. gegužės 21 d. (su 2013 m. gegužės 8 d. pakeitimais) Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COGECA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ir Nacionalinių žvejybos įmonių organizacijų Europos Sąjungos asociacijos (EUROPÊCHE) susitarimas dėl 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (2016/2816(DEA)), pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 101 straipsnio 3 dalį. Pranešėja: Paloma López Bermejo Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0343)

Kalbėjo:

Paloma López Bermejo avant le vote.


9.6. Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (2016/2774(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 ir B8-0978/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0865/2016/REV

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0977/2016

Priimta (P8_TA(2016)0344)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0978/2016 anuliuotas.)


9.7. ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (balsavimas)

Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis [2015/2273(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0345)

Kalbėjo:

Fabio Massimo Castaldo (pranešėjas), prieš balsavimą.


9.8. Socialinis dempingas ES (balsavimas)

Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje [2015/2255(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (EMPL komitetas)

Priimta (P8_TA(2016)0346)

Kalbėjo:

Ryszard Czarnecki dėl Rusijos ambasadoriaus buvimo plenarinių posėdžių salėje per rytines diskusijas, Guillaume Balas (pranešėjas) ir Alexander Graf Lambsdorff dėl Ryszard Czarnecki žodžių.


9.9. Prieštaravimas deleguotajam aktui: mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0347)

Kalbėjo:

Pervenche Berès, ji pateikė 4 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Rekomendacija Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Pranešimas: Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella), Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini ir Javi López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session d'octobre I.


14. Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, ir Sander Loones ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Philippe Lamberts (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Sander Loones, pastarasis į jį atsakė), Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Deirdre Clune), Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Molly Scott Cato ir Luke Ming Flanagan), Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Momchil Nekov), Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Evelyn Regner, Ernest Maragall ir Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Seán Kelly).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes ir Richard Sulík.

Kalbėjo Margrethe Vestager.

Diskusijos baigtos.


15. Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Alessandra Mussolini PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu ir Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Jussi Halla-aho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.5 punktas.


16. Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Salvatore Domenico Pogliese PPE frakcijos vardu, Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström ir Kostas Chrysogonos.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lara Comi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ir Cécile Kashetu Kyenge.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Ska Keller.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.7 punktas.


17. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Danuta Jazłowiecka PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Negrescu), Javi López S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică) ir Enrico Gasbarra.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu, Notis Marias ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Laura Agea.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.8 punktas.


18. Pašto paslaugų direktyvos taikymas (diskusijos)

Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo [2016/2010(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Georges Bach (EMPL komiteto nuomonės referentas), Lucy Anderson (IMCO komiteto nuomonės referentė), Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck ir Jana Žitňanská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Markus Ferber.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.10 punktas.


19. MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje - Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (diskusijos)

Pranešimas dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimo kapitalo rinkų sąjungoje [2016/2032(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Pranešimas „Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybėmis“ [2015/2320(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas ir Zdzisław Krasnodębski pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Zbigniew Kuźmiuk (BUDG komiteto nuomonės referentas), Luigi Morgano (CULT komiteto nuomonės referentas), Liadh Ní Riada (BUDG komiteto nuomonės referentė), Deirdre Clune PPE frakcijos vardu, Siôn Simon S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova ir Bendt Bendtsen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ir Zdzisław Krasnodębski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.11 punktas ir 2016 09 15 protokolo 11.12 punktas.


20. Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Vicky Ford (IMCO komiteto nuomonės referentė), Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Petr Ježek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.6 punktas.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 587.335/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.40 val.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Teisinė informacija - Privatumo politika