Indiċi 
Minuti
PDF 330kWORD 87k
L-Erbgħa, 14 ta' Settembru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 8.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II (votazzjoni)
  
9.4.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** (votazzjoni)
  
9.5.Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd (votazzjoni)
  
9.6.Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
9.7.Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (votazzjoni)
  
9.8.Dumping soċjali fl-UE (votazzjoni)
  
9.9.Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Bżonn ta' politika ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom (dibattitu)
 14.Deċiżjoni dwar l-għajnuna statali għal Apple (dibattitu)
 15.Dokument tal-ivvjaġġar għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (dibattitu)
 16.Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (dibattitu)
 17.Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (dibattitu)
 18.Applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (dibattitu)
 19.Aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali - Kif nisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs? (dibattitu)
 20.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet, baġit 2016 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2016 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 1/2016 – Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2016 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-07/T/16 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2016 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2016 - L-Ombudsman Ewropew (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Akkwiżizzjoni tas-sjieda sħiħa tal-bini Loi 102 fl-2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kkomunika lill-Awtorità tal-baġit l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 u DEC 20/2016 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jippreżentax oġġezzjonijiet għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew INF/3/2016 u INF/4/2016.

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 u DEC 20/2016.


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE, TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward tal-bonds, il-prodotti finanzjarji strutturati, il-kwoti ta' emissjonijiet u d-derivattivi (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' interventi dwar prodott (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vetturi, u li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/96, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/68 u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/208 fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-vetturi u r-rekwiżiti ġenerali, ir-rekwiżiti ambjentali u tal-prestazzjoni tal-unitajiet tal-propulsjoni, ir-rekwiżiti tal-ibbrejkjar tal-vetturi u rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 3/2014, ir-Regolament Delegat (UE) Nru 44/2014 u r-Regolament Delegat (UE) Nru 134/2014 fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi, tar-rekwiżiti marbutin mal-kostruzzjoni tal-vetturi u rekwiżiti ġenerali u r-rekwiżiti ambjentali u tal-prestazzjoni tal-unità tal-propulsjoni, rispettivament (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti organizzazzjonali taċ-ċentri ta' negozjar (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-konvenzjoni għal daqs ta' funzjonament ta' ishma, riċevuti depożitarji u fondi negozjati fil-borża (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' ishma, irċevuti depożitarji, fondi nnegozjati fil-boroż, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħrajn u dwar obbligi ta' eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni fir-rigward ta' ċertu ishma f'ċentru tan-negozjar jew minn internalizzaturi sistematiċi (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-istandards u l-formati tad-dejta ta' referenza tal-istrumenti finanzjarji, u l-miżuri tekniċi marbutin ma' arranġamenti li għandhom isiru mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtoritajiet kompetenti (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' ditti minn pajjiżi terzi u l-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-klijenti (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti fil-kooperazzjoni f'attivitajiet superviżorji, verifiki fuq il-post u investigazzjonijiet. (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni u r-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tad-ditti tal-investiment (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti organizzattivi tad-ditti ta' investiment involuti f'negozjar algoritmiku (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Awissu 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Awissu 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Ġermaniża tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 u jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Awissu 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-5 ta' Settembru 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni tas-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar fil-Baħar Baltiku u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-5 ta' Settembru 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jipprovdi għal għajnuna ta' aġġustament eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib u lill-bdiewa f'setturi tal-bhejjem oħrajn (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Settembru 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib fil-forma tal-estensjoni tal-perjodu ta' intervent pubbliku għat-trab tal-ħalib xkumat fl-2016 u li javvanza l-perjodu ta' intervent pubbliku għat-trab tal-ħalib xkumat fl-2017 u li jidderoga mir-Regolament Delegat (UE) Nru2016/1238 b'rabta mal-applikazzjoni kontinwata tar-Regolament (KE) Nru 826/2008 fir-rigward tal-għajnuna għall-ħżin privat skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 948/2014 u r-Regolament (UE) Nru 1272/2009 fir-rigward ta' intervent pubbliku skont dan ir-Regolament (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Settembru 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat Tal-Kummissjoni biex tiġi pprovduta għajnuna għal tnaqqis fil-produzzjoni tal-ħalib (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Settembru 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

Abbozz ta' atti delegati li għalihom l-iskadenza ġiet estiża:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE, TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE, TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE, TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 4 xhur fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 4 xhur fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 4 xhur fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 4 xhur fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 4 xhur fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn (2), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 4 xhur fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar (1) fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom l-iskadenza ġiet modifikata minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-aċċess għall-ikklerjar fir-rigward ta' ċentri tan-negozjar u kontropartijiet ċentrali - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Ġunju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istandards tekniċi regolatorji għaż-żamma tad-dejta rilevanti dwar ordinijiet fi strumenti finanzjarji - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Ġunju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li trid tiġi nnotifikata mid-ditti tal-investiment, l-operaturi tas-suq u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Ġunju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-obbligu ta’ kklerjar għad-derivati negozjati fi swieq regolati u ż-żmien ta’ aċċettazzjoni għall-ikklerjar - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Ġunju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni u r-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tad-ditti tal-investiment - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti fil-kooperazzjoni f'attivitajiet superviżorji, verifiki fuq il-post u investigazzjonijiet - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ ditti minn pajjiżi terzi u l-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-klijenti - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-istandards u l-formati tad-dejta ta’ referenza tal-istrumenti finanzjarji, u l-miżuri tekniċi marbutin ma’ arranġamenti li għandhom isiru mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtoritajiet kompetenti - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' ishma, irċevuti depożitarji, fondi nnegozjati fil-boroż, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħrajn u dwar obbligi ta' eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni fir-rigward ta' ċertu ishma f'ċentru tan-negozjar jew minn internalizzaturi sistematiċi - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-konvenzjoni għal daqs ta' funzjonament ta' ishma, riċevuti depożitarji u fondi negozjati fil-borża - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti organizzazzjonali taċ-ċentri ta' negozjar - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward tal-bonds, il-prodotti finanzjarji strutturati, il-kwoti ta' emissjonijiet u d-derivattivi - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti organizzattivi tad-ditti ta' investiment involuti f'negozjar algoritmiku - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Awwissu 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Awwissu 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom l-iskadenza ġiet modifikata minn xahrejn għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Ġunju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ ċerti kategoriji ta’ liċenzji għall-manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru, tal-modifika tal-proċedura ta’ aċċettazzjoni ta’ komponenti minn fornituri esterni u tal-modifika tal-privileġġi ta’ organizzazzjonijiet ta’ taħriġ fil-manutenzjoni (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - skadenza: 8 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet evaporattivi (it-test tat-Tip 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - skadenza: 8 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta’ kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - skadenza: 8 ta' Diċembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE, għall-kisi tal-art b’bażi tal-injam, tas-sufra u tal-bambù (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - skadenza: 7 ta' Diċembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwi għall-aċetamiprid, l-ametoktradin, l-ażossistrobina, iċ-ċiflutrin, l-aċidu difluworoaċetiku, id-dimetomorf, il-fenpirażamina, il-flonikamid, il-fluważinam, il-fludijoksonil, il-flupiradifuron, il-flutrijafol, il-flużapirossad, il-metkonażol, il-prokwinażid, il-protijokonażol, il-piriproksifen, l-ispirodiklofen u t-trifloksistrobina f'ċerti prodotti jew fuqhom (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - skadenza: 30 ta' Settembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwi għal 3-deċen-2-on, aċibenżolar-S-metil u eżaklorobenżen f'ċerti prodotti jew fuqhom (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - skadenza: 21 ta' Settembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-aklonifen, għad-deltametrin, għall-fluważinam, għall-metomil, għas-sulkotrijon u għat-tijodikarb f'ċerti prodotti jew fuqhom (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - skadenza: 30 ta' Settembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi tar-residwu għaċ-ċimoksanil, għall-imluħ tal-fosfan u tal-fosfur u għall-5-nitrogwajakolat tas-sodju, għall-o-nitrofenolat tas-sodju u għall-p-nitrofenolat tas-sodju f’ċerti prodotti jew fuqhom (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - skadenza: 20 ta' Settembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-solventi ta' estrazzjoni użati fil-produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-ingredjenti tal-ikel (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - skadenza: 6 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għall-glikosidi tal-istevjol (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - skadenza: 3 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 fir-rigward tal-adattament tal-lista tal-proċeduri doganali u tad-definizzjoni tad-dejta (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1254/2009 rigward ċerti kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u jadottaw miżuri alternattivi tas-sigurtà (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - skadenza: 13 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - skadenza: 30 ta' Novembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 440/2008 li jistabbilixxi metodi ta’ ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - skadenza: 5 ta' Diċembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-bisfenol A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - skadenza: 14 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tas-Sukralożju (E 955) bħala tejjieb il-benna fiċ-ċuwingamm b'zokkrijiet jew polijoli miżjuda (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - skadenza: 21 ta' Settembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza lil Franza tidderoga skont l-Artikolu 14(6) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill minn ċerti regoli komuni tas-sikurezza tal-avjazzjoni li jikkonċernaw l-istallazzjoni ta' komponenti (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - skadenza: 26 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni bl-ilsien Franċiż tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2014 li jistabbilixxi rekwiżiti u proċeduri amministrattivi b’rabta mal-ajrudromi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - skadenza: 8 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet 2009/300/KE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE u 2012/721/UE sabiex tittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil ċerti prodotti (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Filippini (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Filippini (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u Karol Karski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Filippini (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Filippini (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Filippini (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Filippini (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Filippini (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou u Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Filippini (B8-1008/2016).

II.   Somalja (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-Somalja (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Somalja (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Somalja (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Somalja (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Somalja (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-Somalja (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez u Curzio Maltese, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Somalja (B8-1007/2016).

III.   Żimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar iż-Żimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar iż-Żimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon u Seán Kelly, f'isem il-Grupp PPE, dwar iż-Żimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar iż-Żimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar iż-Żimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar iż-Żimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee u Javier Couso Permuy, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iż-Żimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser u Marcus Pretzell, f'isem il-Grupp ENF, dwar iż-Żimbabwe (B8-1010/2016).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


7. Stat tal-Unjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: Stat tal-Unjoni (2016/2734(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gerard Batten, Richard Sulík, dwar l-iżvolġiment tas-seduta, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, u Diane Dodds Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock.

Intervent ta': Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill).

Interventi ta': Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Sergei Stanishev u Roberts Zīle.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil dan tal-aħħar li ma weġibhiex peress li ma kinitx mistoqsija, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann u Iratxe García Pérez.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda u Georgios Epitideios.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

Intervent ta': Jean-Claude Juncker.

Interventi ta': Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella u Manfred Weber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

8. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Il-President informa lill-Parlament, skont l-Artikolu 226(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li ġie kkonsultat dwar l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni:

"Xejn m'għandu jipprevjeni lill-Parlament milli jiddeċiedi illi jkollu, jekk xieraq, dibattitu tal-għeluq wara r-rapport mill-Kumitat responsabbli li lilu ġiet mgħoddija lura l-kwistjoni."

Jekk ma tkunx kkontestata minn xi grupp politiku jew minn almenu erbgħin Membru, b'konformità mal-Artikolu 226(4) tar-Regoli ta' Proċedura, sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti, din l-interpretazzjoni titqies bħala adottata. F'każ kuntrarju, tkun sottoposta għall-votazzjoni tal-Parlament.

°
° ° °

Intervent ta': James Carver.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, wara l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0339)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Fulvio Martusciello biex jitlob li l-Parlament jesprimi x-xewqat tiegħu ta' fejqan malajr lil Shimon Peres, ex President tal-Iżrael, li ttieħed l-isptar ilbieraħ b'segwitu għal attakk ta' puplesija (il-President esprimihom).


9.2. Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi u li jħassar id-Deċiżjoni 2003/174/KE [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0340)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


9.3. Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0341


9.4. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0342)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.5. Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 101(3) tar-Regoli ta' Proċedura sdwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-Ftehim konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (2016/2816(DEA)). Rapporteur: Paloma López Bermejo, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0343)

Interventi

Paloma López Bermejo qabel il-votazzjoni.


9.6. Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 u B8-0978/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0865/2016/REV

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0977/2016

Adozzjoni (P8_TA(2016)0344)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0978/2016 iddekadiet.)


9.7. Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali [2015/2273(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0345)

Interventi

Fabio Massimo Castaldo (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


9.8. Dumping soċjali fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar id-dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea [2015/2255(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat EMPL)

Adozzjoni (P8_TA(2016)0346)

Interventi

Ryszard Czarnecki dwar il-preżenza tal-ambaxxatur tar-Russja waqt id-dibattitu ta' dalgħodu, Guillaume Balas (rapporteur) u Alexander Graf Lambsdorff dwar l-intervent ta' Ryszard Czarnecki.


9.9. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar ir-regolament delegat tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0347)

Interventi

Pervenche Berès biex jippreżenta emenda orali għall-paragrafu 4 li nżammet.


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Rakkomandazzjoni Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Rapport Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Rapport Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Bżonn ta' politika ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Bżonn ta' politika ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Thomas Händel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini u Javi López.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: période de session d'octobre I.


14. Deċiżjoni dwar l-għajnuna statali għal Apple (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni dwar l-għajnuna statali għal Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, u Sander Loones f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Philippe Lamberts biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Sander Loones li wieġeb, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Deirdre Clune, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Molly Scott Cato u Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall u Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes u Richard Sulík.

Intervent ta': Margrethe Vestager.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Dokument tal-ivvjaġġar għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq dokument tal-ivvjaġġar Ewropew għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Alessandra Mussolini f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki u Csaba Sógor.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Jussi Halla-aho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.5 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


16. Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Salvatore Domenico Pogliese f'isem il-Grupp PPE, Miltiadis Kyrkos f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström u Kostas Chrysogonos.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Lara Comi li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Ska Keller.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


17. Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Danuta Jazłowiecka f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Negrescu, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Amjad Bashir f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, u Enrico Gasbarra.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Victor Negrescu, Notis Marias u Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Laura Agea.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.8 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


18. Applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali [2016/2010(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Georges Bach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Lucy Anderson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, u Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck u Jana Žitňanská.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Markus Ferber.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.10 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


19. Aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali - Kif nisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs? (dibattitu)

Rapport dwar l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs u ż-żieda tad-diversità tal-finanzjament tal-SMEs f’Unjoni tas-Swieq Kapitali [2016/2032(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Rapport dwar kif għandu jiġi sfruttat bl-aħjar mod il-potenzjal ta’ ħolqien ta’ impjiegi tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) [2015/2320(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas u Zdzisław Krasnodębski ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Zbigniew Kuźmiuk (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Luigi Morgano (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Liadh Ní Riada (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Deirdre Clune f'isem il-Grupp PPE, Siôn Simon f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova u Bendt Bendtsen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Miguel Viegas.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Othmar Karas u Zdzisław Krasnodębski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.11 tal-Minuti ta' 15.9.2016 u punt 11.12 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


20. Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Vicky Ford (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Petr Ježek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.6 tal-Minuti ta' 15.9.2016.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 587.335/OJJE).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Avviż legali - Politika tal-privatezza