Index 
Proces-verbal
PDF 317kWORD 86k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 7.Starea Uniunii (dezbatere)
 8.Interpretarea Regulamentului de procedură
 9.Votare
  
9.1.Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară ***II (vot)
  
9.4.Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC *** (vot)
  
9.5.Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului (vot)
  
9.6.Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (vot)
  
9.7.Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (vot)
  
9.8.Dumpingul social în UE (vot)
  
9.9.Obiecțiuni la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (dezbatere)
 14.Decizie privind ajutorul de stat acordat Apple (dezbatere)
 15.Documentul de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (dezbatere)
 16.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)
 17.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (dezbatere)
 18.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (dezbatere)
 19.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital - Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (dezbatere)
 20.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite bugetul 2016 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 2/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 1/2016 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 21/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-07/T/16 - Curtea de Conturi (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 22/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2/2016 - Ombudsmanul European (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Dobândirea dreptului de proprietate deplină asupra clădirii Loi 102 în 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea budgetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 și DEC 20/2016 — Secțiunea III — Comisia.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu prezinte obiecții la transferurile de credite ale Comitetului Economic și Social European INF/3/2016 și INF/4/2016.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 și DEC 20/2016.


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (C(2016)04178 – 2016/2835(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016

retrimis fond: ITRE, TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (C(2016)04301 – 2016/2849(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția în cazul produselor (C(2016)04369 – 2016/2853(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista de cerințe pentru omologarea UE de tip a vehiculelor și de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2015/68 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 al Comisiei în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale, cerințele de mediu și de performanță a unității de propulsie, cerințele privind frânarea vehiculelor și cerințele privind siguranța funcțională a vehiculelor (C(2016)04378 – 2016/2843(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 și a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului, la cerințele privind construcția vehiculelor și la cerințele generale, precum și la cerințele privind performanțele de mediu și performanțele unității de propulsie (C(2016)04381 – 2016/2854(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare (C(2016)04387 – 2016/2845(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă (C(2016)04389 – 2016/2848(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (C(2016)04390 – 2016/2851(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente (C(2016)04405 – 2016/2852(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile pentru înregistrarea societăților din țări terțe și formatul informațiilor care trebuie furnizate clienților (C(2016)04407 – 2016/2850(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente atunci când acestea cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al verificărilor la fața locului și al investigațiilor (C(2016)04415 – 2016/2846(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții (C(2016)04417 – 2016/2847(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice (C(2016)04478 – 2016/2867(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (C(2016)04733 – 2016/2866(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba germană a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (C(2016)05303 – 2016/2868(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 septembrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/1778 (C(2016)05562 – 2016/2874(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 septembrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor (C(2016)05663 – 2016/2887(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru lapte praf degresat din 2016 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru laptele praf degresat din 2017, și de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce privește aplicarea în continuare a Regulamentului (CE) nr. 826/2008 în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 948/2014 și a Regulamentului (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce privește intervenția publică în temeiul prezentului regulament (C(2016)05675 – 2016/2888(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte (C(2016)05681 – 2016/2886(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

Proiecte de acte delegate în cazul cărora termenul pentru formularea de obiecțiuni a fost prelungit:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 4 luni, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 iulie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 1 lună, la cererea Parlamentului European.
retrimis fond: ECON, LIBE

Proiecte de acte delegate în cazul cărora termenul a fost modificat de la 1 lună la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce privește locurile de tranzacționare și contrapărțile centrale - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd obligația de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate și termenele pentru acceptarea compensării - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente atunci când acestea cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al verificărilor la fața locului și al investigațiilor - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile pentru înregistrarea societăților din țări terțe și formatul informațiilor care trebuie furnizate clienților - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 iulie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 august 2016, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat în cazul căruia termenul a fost modificat, de la 2 luni la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 30 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește introducerea anumitor categorii de licențe de întreținere a aeronavelor, modificarea procedurii de acceptare a componentelor de la furnizori externi și modificarea prerogativelor întreprinderilor de pregătire în domeniul întreținerii (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - termen: 8 octombrie 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce privește metodologia pentru determinarea emisiilor prin evaporare (încercarea de tipul 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - termen: 8 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - termen: 8 decembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - termen: 7 decembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acetamiprid, ametoctradin, azoxistrobin, ciflutrin, acid difluoracetic, dimetomorf, fenpirazamină, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupiradifuron, flutriafol, fluxapiroxad, metconazol, proquinazid, protioconazol, piriproxifen, spirodiclofen și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - termen: 30 septembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de 3-decen-2-onă, acibenzolar-S-metil și hexaclorobenzen din sau de pe anumite produse (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - termen: 21 septembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de aclonifen, deltametrin, fluazinam, metomil, sulcotrion și tiodicarb din sau de pe anumite produse (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - termen: 30 septembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru cimoxanil, săruri de fosfan și de fosfură și 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu și p-nitrofenolat de sodiu din sau de pe anumite produse (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - termen: 20 septembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - termen: 6 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru glicozidele steviolice (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - termen: 3 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 113/2010 în ceea ce privește adaptarea listei procedurilor vamale și definiția datelor (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - termen: 21 octombrie 2016)
retrimis fond: INTA

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1254/2009 în ceea ce privește anumite criterii care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - termen: 13 octombrie 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - termen: 30 noiembrie 2016)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - termen: 5 decembrie 2016)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește bisfenolul A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - termen: 14 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea sucralozei (E 955) ca potențiator de arome în guma de mestecat cu adaos de zahăr sau polioli (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - termen: 21 septembrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de autorizare a Franței în vederea aplicării de derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în ceea ce privește instalarea componentelor (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - termen: 26 octombrie 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - termen: 8 octombrie 2016)
retrimis fond: TRAN

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - termen: 21 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI


6. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Filipine (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitor la Filipine (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić și Karol Karski, în numele Grupului ECR, referitor la Filipine (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitor la Filipine (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitor la Filipine (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la Filipine (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitor la Filipine (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la Filipine (B8-1008/2016).

II.   Somalia (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo și Beatrix von Storch on behalf of the EFDD Group, referitor la Somalia (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitor la Somalia (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitor la Somalia (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitor la Somalia (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la Somalia (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitor la Somalia (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez și Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la Somalia (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitor la Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitor la Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon și Seán Kelly, în numele Grupului PPE, referitor la Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitor la Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitor la Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitor la Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser și Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, referitor la Zimbabwe (B8-1010/2016).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


7. Starea Uniunii (dezbatere)

Declarația Președintelui Comisiei: Starea Uniunii (2016/2734(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerard Batten, Richard Sulík, cu privire la desfășurarea ședinței, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock.

A intervenit Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Au intervenit: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Sergei Stanishev și Roberts Zīle.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui József Szájer, acesta nerăspunzând, întrucât nu a fost vorba de o întrebare, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann și Iratxe García Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda și Georgios Epitideios.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

A intervenit Jean-Claude Juncker.

Au intervenit: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella și Manfred Weber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

8. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

Nimic nu împiedică Parlamentul să decidă să organizeze, după caz, o dezbatere finală cu privire la un raport din partea comisiei competente asupra chestiunii care a făcut anterior obiectul unei retrimiteri la comisia competentă.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul 4 din Regulamentul de procedură, până la aprobarea procesului-verbal, această interpretare se consideră a fi adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă votului Parlamentului.

°
° ° °

A intervenit James Carver.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0339)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.

Intervenții

Înaintea votării, Fulvio Martusciello pentru a solicita ca Parlamentul să transmită urări de însănătoșire grabnică lui Shimon Perez, fostul președinte al Israelului, care se află în spital de ieri, în urma unui accident vascular cerebral (Președintele a transmis urările respective).


9.2. Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0340)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.3. Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0341


9.4. Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0342)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.5. Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul de procedură referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului încheiat între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) din 21 mai 2012, astfel cum a fost modificat la 8 mai 2013, referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii (2016/2816(DEA)). Raportoare: Paloma López Bermejo, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0343)

Intervenții

Paloma López Bermejo înainte de votare.


9.6. Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016/2774(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 și B8-0978/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0865/2016/REV

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0977/2016

Adoptat (P8_TA(2016)0344)

(Propunerea de rezoluție B8-0978/2016 a devenit caducă.)


9.7. Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (vot)

Raport referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional [2015/2273(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0345)

Intervenții

Fabio Massimo Castaldo (raportor) înainte de votare.


9.8. Dumpingul social în UE (vot)

Raport referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană [2015/2255(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (EMPL)

Adoptat (P8_TA(2016)0346)

Intervenții

Ryszard Czarnecki cu privire la prezența ambasadorului Rusiei la dezbaterea de dimineață, Guillaume Balas (raportor) și Alexander Graf Lambsdorff cu privire la intervenția lui Ryszard Czarnecki.


9.9. Obiecțiuni la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0347)

Intervenții

Pervenche Berès pentru a prezenta un amendament oral la punctul 4, care a fost reținut.


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Recomandare Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Raport Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Raport Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marc Tarabella, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Marianne Thyssen.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune octombrie I.


14. Decizie privind ajutorul de stat acordat Apple (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie privind ajutorul de stat acordat Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, și Sander Loones, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Philippe Lamberts pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Sander Loones care a răspuns, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Deirdre Clune, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato și Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall și Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes și Richard Sulík.

A intervenit Margrethe Vestager.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Documentul de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alessandra Mussolini, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, și Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Jussi Halla-aho.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 15.9.2016.


16. Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Salvatore Domenico Pogliese, în numele Grupului PPE, Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström și Kostas Chrysogonos.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Lara Comi care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Ska Keller.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 15.9.2016.


17. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Danuta Jazłowiecka, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Negrescu, Javi López, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, și Enrico Gasbarra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Victor Negrescu, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Laura Agea.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 15.9.2016.


18. Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale [2016/2010(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Georges Bach (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Lucy Anderson (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck și Jana Žitňanská.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Markus Ferber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.10 al PV din 15.9.2016.


19. Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital - Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (dezbatere)

Raport referitor la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital [2016/2032(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Raport referitor la modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) [2015/2320(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas și Zdzisław Krasnodębski și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Zbigniew Kuźmiuk (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Luigi Morgano (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Liadh Ní Riada (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Deirdre Clune, în numele Grupului PPE, Siôn Simon, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova și Bendt Bendtsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Miguel Viegas.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 15.9.2016 și punctul 11.12 al PV din 15.9.2016.


20. Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Vicky Ford (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Petr Ježek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 15.9.2016.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 587.335/OJJE).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Aviz juridic - Politica de confidențialitate