Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 15 ta' Settembru 2016 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, EMPL, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-Unjoni għal apparat ta' kontroll tas-sigurtà tal-avjazzjoni (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

LIBE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew 2013-17, billi jestendih għal 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-saħħa taċ-ċittadini f'riskju ta' tniġġis minn PFAS (B8-0793/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-organizzazzjoni ta' referenda dwar is-sħubija fl-Unjoni Ewropea (B8-0794/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-oriġini tal-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-laħam (B8-0795/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni diffiċli tal-SMEs Taljani (B8-0796/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-irziezet fl-Italja (B8-0797/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar investigazzjoni tal-iskandlu tal-oġġetti tal-ikel imniġġsa (B8-0798/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi miż-żjut minerali fl-oġġetti tal-ikel (B8-0799/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi Ewropej minn evitar tal-Prinċipju ta' Prekawzjoni fil-kuntest ta' ftehimiet dwar il-kummerċ (B8-0800/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispett tad-demokrazija fit-Turkija u l-imblukkar tal-proċess dwar l-għoti ta' viżi (B8-0803/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolazzjoni tal-ġbir ta' data f'vetturi bil-mutur (B8-0806/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-tħaddim tat-tfal (B8-0810/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mewġa migratorja ġdida mil-Libja lejn l-Italja u t-twissija dwar it-terroriżmu (B8-0811/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għar-riċerka tat-trattamenti kontra l-batterju tal-Xylella fastidiosa u l-konservazzjoni tas-siġar taż-żebbuġ Mediterranji (B8-0812/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tal-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni tal-migranti (B8-0813/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diżastru fl-ajru tal-Egyptair (B8-0814/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni ta' "żona muntanjuża" u l-istabbiliment ta' politika integrata għaż-żoni muntanjużi (B8-0815/2016)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tas-summien (B8-0816/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għall-estensjoni tal-età statutorja tal-irtirar min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea (B8-0817/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tal-Franċiż fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej (B8-0818/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet li għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ dwar politiki Ewropej previsti għal għalliema fl-iskejjel sabiex jikkontribwixxu għal taħriġ adegwat ta' studenti dwar l-Unjoni Ewropea (B8-0819/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-papri (B8-0820/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-integrità alimentari tal-prodotti ffriżati (B8-0821/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tat-tiġieġ (B8-0822/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tagħlim tal-lingwi antiki fl-Unjoni Ewropea (B8-0823/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rifjut tal-introduzzjoni tal-lingwa Torka bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (B8-0824/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal mekkaniżmi ta' infurzar effettivi biex l-ekonomija kollaborattiva ssir strument utli għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-Unjoni Ewropea (B8-0825/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet li jappoġġaw lill-Istati Membri għal ġestjoni aktar effikaċi tal-fondi dwar il-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti (B8-0826/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tad-dundjani (B8-0832/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija tat-tiġieġ (B8-0833/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni il-kundizzjonijiet tat-trobbija tal-farawni (B8-0834/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema ta’ kwoti għad-distribuzzjoni tal-immigranti bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B8-0835/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aħjar modi biex jiġu stabbiliti mill-ġdid il-fruntieri nazzjonali f'kuntest ta' riskju għoli ta' terroriżmu (B8-0836/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar forom ġodda ta' użu mill-ġdid ta' basktijiet tal-plastik sabiex jonqos l-ammont li jispiċċa fil-baħar (B8-0837/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tas-siti industrijali abbandunati (B8-0843/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tentattivi tal-Kummissjoni biex tikkontrolla l-immigrazzjoni illegali (B8-0844/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tat-trasport u tal-qtil taż-żwiemel maħsuba għall-konsum fl-Unjoni Ewropea (B8-0845/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nanopartikoli (B8-0846/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tad-dritt għall-interpretazzjoni (B8-0847/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħin tax-xogħol u l-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali (B8-0848/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli tal-influss ta’ migranti, b'mod partikolari għan-nisa u għall-omosesswali (B8-0849/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iggassjar tal-wiżż fin-Netherlands (B8-0850/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politika favur l-immigrazzjoni tal-Kummissjoni (B8-0856/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsara kkawżata mid-Direttiva dwar il-ħaddiema kollokati (B8-0859/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif tan-negozjati ta' adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (B8-0872/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u Jordi Sebastià. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontroll effettiv tas-sanità tal-frott taċ-ċitru importat fl-UE (B8-0873/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet u Sylvie Goddyn. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kaċċa għall-baleni u għad-dniefel fil-Gżejjer Faeroe (B8-0874/2016)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasport ta' annimali (B8-0875/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tassazzjoni tal-pjattaformi ta' vidjo fuq talba (VOD) (B8-0876/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħejjija ta' miżuri kontra l-ewroxettiċiżmu li dejjem qed jikber fost iċ-ċittadini Ewropej u l-promozzjoni ta' żieda fl-involviment tagħhom fil-ħajja u fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni (B8-0877/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensji kollettivi għal raġunijiet ta' borża deċiżi mill-impriża IMS Health France (B8-0878/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sensji fis-suq tal-istokkijiet deċiżi mill-impriża Żvizzera Geberit (B8-0879/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Louis Aliot u Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-isport u b'mod partikolari l-logħob tar-rugby (B8-0880/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riformi tas-suq tax-xogħol (B8-0881/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra d-deforestazzjoni illegali u l-importazzjonijiet illegali tal-injam fl-UE (B8-0882/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta’ sustanzi tossiċi fit-tampuni u l-prodotti ta' protezzjoni femminili (B8-0884/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ sabiex impriżi ġodda fis-settur tal-innovazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni jkunu effikaċi b'mod reali (B8-0887/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal kampanji ta' edukazzjoni ambjentali f'lokalitajiet kostali sabiex ikun hemm involviment akbar taċ-ċittadini fil-ħarsien tal-ambjent tal-baħar u kostali (B8-0888/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-valorizzazzjoni tal-artiġjanat (B8-0889/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar talba għal azzjonijiet immirati lejn it-tixrid ta' sensibilizzazzjoni pubblika dwar ir-riskji ta' malnutrizzjoni fl-UE u l-promozzjoni ta' programmi ta' skrining li jidentifikaw il-kategoriji vulnerabbli (B8-0890/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal linji gwida dwar it-trattament korrett u r-refriġerazzjoni ta' prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali (B8-0891/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-iżvilupp ta' Madagascar wara l-fenomenu El Niño (B8-0918/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali (B8-0919/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni tal-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tal-glifosat (B8-0920/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tad-data fl-Ewropa fil-kuntest tan-negozjati dwar it-TTIP (B8-0921/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imblukkar ġeografiku (B8-0922/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-omofobija (B8-0923/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna lill-mużewijiet u lill-istabbilimenti teatrali li qegħdin fir-riskju li jagħlqu (B8-0924/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-ħolqien ċinematografiku Ewropew (B8-0925/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli tal-fazzjonaliżmu u r-radikalizzazzjoni fi klabbs sportivi mhux professjonali (B8-0926/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent tan-natura mħallta tal-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada (B8-0927/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-paga minima fi Franza u fil-Ġermanja għall-operazzjonijiet ta' kabotaġġ li jsiru minn sewwieqa barranin (B8-0928/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-qligħ tal-intrapriża (B8-0929/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni ta' nanomaterjali fl-ikel (B8-0930/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn għall-industrija tal-ħalib Taljana (B8-0931/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftuħ tal-Kapitolu 33 tan-negozjati ta' adeżjoni mat-Turkija (B8-0932/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-indħil tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-affarijiet politiċi tal-Istati Membri (B8-0933/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonalità tal-għajnuna għall-iżvilupp (B8-0934/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attakk terroristiku Iżlamista fil-Bangladesh (B8-0935/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fraġilità persistenti tas-settur bankarju fiż-żona tal-euro (B8-0936/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema ta' immigrazzjoni bbażata fuq il-punti (B8-0937/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-determinazzjoni tar-responsabilità f'inċident tat-traffiku li jinvolvi vettura mingħajr sewwieq (B8-0938/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells u Pablo Zalba Bidegain. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-persuni rrappurtati nieqsa fl-Unjoni Ewropea (B8-0939/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet maħsuba biex jissemplifikaw il-prassi burokratika u jintroduċu mekkaniżmi ta' flessibilità fil-programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera (B8-0940/2016)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proġett għar-rilanċ tar-riċerka militari fil-livell Ewropew (B8-0941/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rappreżentanza tal-impjegati fuq il-bordijiet tal-kumpaniji (B8-0942/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attakki kontra l-Insara fin-Niġerja (B8-0943/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-periklu sportiv il-ġdid tad-doping teknoloġiku (B8-0944/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskji marbuta man-nanopartiċelli (B8-0945/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal aktar assistenza finanzjarja għall-Istati Membri għat-tfassil ta' programmi ta' screening u prevenzjoni ta' kwalità kontra d-diversi tipi ta' kanċer, f'konformità mad-Direttivi tal-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer (B8-0946/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal inċentivi ekonomiċi favur lukandi mgħammra b'kondizzjonaturi tal-arja li huma iktar effiċjenti u jniġġsu inqas (B8-0947/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal iżjed sforzi għall-promozzjoni tat-tneħħija tal-inugwaljanzi fis-sistemi edukattivi bejn il-bliet u l-periferiji u biex jingħata inċentiv għall-edukazzjoni ekwa u ta' kwalità (B8-0948/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enċefalopatija sponġiformi bovina (B8-0950/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kontroll aħjar fit-trasport ta' merkanzija bl-ajru (B8-0951/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tal-konsum ta' insetti u r-riskji għas-saħħa (B8-0952/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-illitteriżmu (B8-0953/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' mekkaniżmu konġunt bejn il-programmi Copernicus u URBACT, bil-parteċipazzjoni finanzjarja tal-programm Orizzont 2020, għal skopijiet ta' ppjanar urban effikaċi (B8-0954/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

REGI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal azzjonijiet maħsuba biex jappoġġaw it-taħriġ ta' persunal kwalifikat fis-settur tat-turiżmu innovattiv u ambjentalment sostenibbli (B8-0955/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-bejgħ fuq l-internet ta' oġġetti foloz tal-ikel (B8-0956/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tal-plastik fl-ibħra (B8-0957/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-identifikazzjoni ta' mekkaniżmi ta' appoġġ għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju fl-użu tad-droni fil-qasam tal-biedja (B8-0958/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-periklu tal-użu indiskriminat tal-insettiċidi (B8-0959/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-apprezzament ta' xogħlijiet tal-arti minn ċittadini neqsin mid-dawl (B8-0960/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal studju komparattiv fiż-żoni l-aktar popolati tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jitfassal qafas speċifiku dwar l-impatt tat-tniġġis akustiku fuq l-ambjent (B8-0961/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni li tiċħad kull talba ta’ attivazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea bl-għan li jiġu ffinanzjati infrastrutturi ta’ akkoljenza għall-migranti irregolari (B8-0962/2016)

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tat-turiżmu vitikulturali (B8-0963/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regoli rigward l-imballaġġ tal-pakketti tas-sigaretti u l-istabbiliment ta' politika ta' prevenzjoni tat-tipjip (B8-0964/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħassir tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 li jistabbilixxi l-karatteristiċi u d-dimensjonijiet ta' ċertu frott u ħaxix (B8-0965/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inflazzjoni ta’ standards u regolamenti fl-Unjoni Ewropea (B8-0966/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prodotti farmaċewtiċi innovattivi (B8-0967/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-settur tal-frott u l-ħaxix tal-Unjoni (B8-0968/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Bernard Monot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-proċess li bih l-eks-Kummissarji Ewropej jgħaddu fis-settur privat (B8-0969/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għall-ħelsien ta' ċittadin Taljan b'kundizzjonijiet ta' saħħa serji f'ħabs fil-Mawritanja (B8-0970/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fit-theddidiet tat-terroriżmu Iżlamiku fl-UE (B8-0971/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

Avviż legali - Politika tal-privatezza