Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg

3. Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000088/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 13. september 2016 (punkt 17 i protokollen af 13.9.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, om EU's strategiske mål for det 17. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Johannesburg (Sydafrika) fra 24. september til 5. oktober 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 15.9.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik