Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg

3. CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000088/2016), mille esitas(id) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2016), mille esitas(id) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Arutelu toimus 13. septembril 2016 (13.9.2016 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 17. istungil Lõuna-Aafrikas Johannesburgis 24. septembril – 5. oktoobril 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika