Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg

3. Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000088/2016) – Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2016) – Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Keskustelu käytiin 13. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategisista tavoitteista Johannesburgissa (Etelä-Afrikka) 24. syyskuuta–5. lokakuuta 2016 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 17. kokouksessa (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö