Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris - Strasbūra

3. Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000088/2016) un kuru uzdeva Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000089/2016) un kuru uzdeva Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016).

Debates notika 2016. gada 13. septembrī (13.9.2016. protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā — par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 17. konferencē, kas notiks no 2016. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim Johannesburgā, Dienvidāfrikā (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016).

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.9. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika