Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg

3. Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000088/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Het debat heeft op 13 september 2016 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 13.9.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte namens de Commissie ENVI, over de strategische doelstellingen van de EU voor de 17e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) van 24 september t/m 5 oktober 2016 in Johannesburg (Zuid-Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 15.9.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid