Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg

3. Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Debatten hölls den 13 september 2016 (punkt 17 i protokollet av den 13.9.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte för utskottet ENVI, om EU:s strategiska mål för det sjuttonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) i Johannesburg (Sydafrika) den 24 september–5 oktober 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy