Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000087/2016

Předložené texty :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk

5. Systémy minimálního příjmu v EU (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000087/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Systémy minimálního příjmu v Evropské unii (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Sergio Gutiérrez Prieto za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc a Jérôme Lavrilleux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí