Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2676(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000087/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Keskustelut :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg

5. Vähimmäistulojärjestelmät EU:ssa (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000087/2016) – Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Vähimmäistulojärjestelmät Euroopan unionissa (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gutiérrez Prieto S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc ja Jérôme Lavrilleux.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza ja Michaela Šojdrová.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö