Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000087/2016

Podneseni tekstovi :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Rasprave :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg

5. Sustavi minimalnog dohotka u EU-u (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000087/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Sustavi minimalnog dohotka u Europskoj uniji (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel obrazložio je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Heinz K. Becker, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gutiérrez Prieto, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc i Jérôme Lavrilleux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza i Michaela Šojdrová.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti