Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000087/2016

Teksty złożone :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Debaty :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg

5. Systemy dochodu minimalnego w UE (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000087/2016) które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Systemy dochodu minimalnego w Unii Europejskiej (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Sergio Gutiérrez Prieto w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc i Jérôme Lavrilleux.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza i Michaela Šojdrová.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności