Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000087/2016

Ingivna texter :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Debatter :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg

5. System för minimiinkomster inom EU (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000087/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: System för minimiinkomster inom Europeiska unionen (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Schulze; Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc och Jérôme Lavrilleux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza och Michaela Šojdrová.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy