Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2116(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0225/2016

Indgivne tekster :

A8-0225/2016

Forhandlinger :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0360

Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg

6. Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)
CRE

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet) [2015/2116(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen)

Talere: Helga Stevens (ordfører for udtalelse fra LIBE), Michaela Šojdrová (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom og Jana Žitňanská.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere: Marianne Thyssen og Renate Weber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 15.9.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik