Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2116(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0225/2016

Teksty złożone :

A8-0225/2016

Debaty :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Głosowanie :

PV 15/09/2016 - 11.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0360

Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg

6. Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”) [2015/2116(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji)

Głos zabrali: Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Michaela Šojdrová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom i Jana Žitňanská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor i Rosa Estaràs Ferragut.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Renate Weber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 15.9.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności