Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2116(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0225/2016

Predkladané texty :

A8-0225/2016

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0360

Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

6. Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
CRE

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní) [2015/2116(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom a Jana Žitňanská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor a Rosa Estaràs Ferragut.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Renate Weber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 15.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia