Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2116(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0225/2016

Ingivna texter :

A8-0225/2016

Debatter :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0360

Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg

6. Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)
CRE

Betänkande om tillämpning av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) [2015/2116(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen)

Talare: Helga Stevens (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom och Jana Žitňanská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor och Rosa Estaràs Ferragut.

Talare: Marianne Thyssen och Renate Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy