Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2284(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2016

Внесени текстове :

A8-0227/2016

Разисквания :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0361

Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

7. Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (разискване)
CRE

Доклад относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. [2015/2284(INI)] - комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin представи доклада.

Изказа се Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Agnes Jongerius (докладчик по становището на комисията INTA), Marco Valli (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията REGI), Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията FEMM), Csaba Sógor, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Maria Arena, от името на групата S&D, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Arne Gericke, от името на групата ECR, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, David Casa, Marita Ulvskog и Anneli Jäätteenmäki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias и Romana Tomc.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Marian Harkin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.14 от протокола от 15.9.2016 г

Правна информация - Политика за поверителност