Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2284(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2016

Ingivna texter :

A8-0227/2016

Debatter :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0361

Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg

7. Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (debatt)
CRE

Betänkande om verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 [2015/2284(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Agnes Jongerius (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Marco Valli (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Csaba Sógor för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Maria Arena för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, David Casa, Marita Ulvskog och Anneli Jäätteenmäki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias och Romana Tomc.

Talare: Marianne Thyssen och Marian Harkin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy