Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2880(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0990/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0349

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8.1. Φιλιππίνες
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 και B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Neena Gill), Pier Antonio Panzeri και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Neena Gill, Νότης Μαριάς, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου