Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2882(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0995/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0351

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8.3. Ζιμπάμπουε
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 και B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Monica Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου