Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 6 от протокола от 14.9.2016 г.)


8.1. Филипини

Предложения за резолюция B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 и B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Neena Gill), Pier Antonio Panzeri и Miguel Urbán Crespo представят предложенията за резолюция.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Илхан Кючюк и Luke Ming Flanagan.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 15.9.2016 г.


8.2. Сомалия

Предложения за резолюция B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 и B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 15.9.2016 г.


8.3. Зимбабве

Предложения за резолюция B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 и B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Franz Obermayr, от името на групата ENF, и Monica Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Nicola Caputo.

Изказа се: Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 15.9.2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Правна информация - Политика за поверителност