Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 6 zápisu ze dne 14.9.2016.)


8.1. Filipíny

Návrhy usnesení B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Neena Gill), Pier Antonio Panzeri a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Edouard Ferrand za skupinu ENF, a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk a Luke Ming Flanagan.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 15.9.2016.


8.2. Somálsko

Návrhy usnesení B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 a B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Návrhy usnesení B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 a B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Franz Obermayr za skupinu ENF, a Monica Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Nicola Caputo.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 15.9.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí