Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg

8. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 6 i protokollen af 14.9.2016).


8.1. Filippinerne

Forslag til beslutning B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 og B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Neena Gill), Pier Antonio Panzeri og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk og Luke Ming Flanagan.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 15.9.2016.


8.2. Somalia

Forslag til beslutning B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 og B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Forslag til beslutning B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 og B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, og Monica Macovei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Nicola Caputo.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 15.9.2016.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik