Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg

8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 6).


8.1. Filippiinit

Päätöslauselmaesitykset B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Neena Gill), Pier Antonio Panzeri ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk ja Luke Ming Flanagan.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.2.


8.2. Somalia

Päätöslauselmaesitykset B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ja B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Christos Stylianides (komission jäsen)käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.3.


8.3. Zimbabwe

Päätöslauselmaesitykset B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ja B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta ja Monica Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Nicola Caputo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.4.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö