Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras

8.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 09 14 protokolo 6 punktas)


8.1. Filipinai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ir B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Neena Gill), Pier Antonio Panzeri ir Miguel Urbán Crespo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.2 punktas.


8.2. Somalis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ir B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.3 punktas.


8.3. Zimbabvė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ir B8-1010/2016(2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, ir Monica Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.4 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Teisinė informacija - Privatumo politika