Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris - Strasbūra

8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 14.9.2016. protokola 6. punkts.)


8.1. Filipīnas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 un B8-1008/2016 (2016/2880(RSP)).

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Neena Gill), Pier Antonio Panzeri un Miguel Urbán Crespo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.2. punkts.


8.2. Somālija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 un B8-1007/2016 (2016/2881(RSP)).

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.3. punkts.


8.3. Zimbabve

Rezolūciju priekšlikumi B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 un B8-1010/2016 (2016/2882(RSP)).

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā un Monica Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Juridisks paziņojums - Privātuma politika