Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 6 protokołu z dnia 14.9.2016)


8.1. Filipiny

Projekty rezolucji B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Neenę Gill), Pier Antonio Panzeri i Miguel Urbán Crespo, którzy przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 15.9.2016.


8.2. Somalia

Projekty rezolucji B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 i B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri i Lola Sánchez Caldentey présentent les projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Projekty rezolucji B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 i B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, i Monica Macovei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Nicola Caputo.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 15.9.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności