Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 6 i protokollet av den 14.9.2016.)


8.1. Filippinerna

Resolutionsförslag B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 och B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (som även besvarade en fråga ("blått kort") från Neena Gill); Pier Antonio Panzeri och Miguel Urbán Crespo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk och Luke Ming Flanagan.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 15.9.2016.


8.2. Somalia

Resolutionsförslag B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 och B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Resolutionsförslag B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 och B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, och Monica Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 15.9.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy