Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

9. Състав на Парламента

Timothy Kirkhope уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 6 октомври 2016 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

Правна информация - Политика за поверителност