Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg

9. Parlamentets sammensætning

Timothy Kirkhope havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 6. oktober 2016.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik