Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg

9. Skład Parlamentu

Timothy Kirkhope zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 6 października 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności