Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

9. Zloženie Parlamentu

Timothy Kirkhope podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 6. októbra 2016.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia