Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg

10. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z załącznikiem XVI do Regulaminu Konferencja Przewodniczących oświadczyła, że zakończono przesłuchanie sira Juliana Kinga, i postanowiła przeprowadzić głosowanie nad jego kandydaturą na posiedzeniu plenarnym.

W myśl art. 152 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący zaproponował, by wpisać do dzisiejszej tury głosowania głosowanie w sprawie propozycji mianowania sira Juliana Kinga.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

W związku z powyższym porządek obrad został zmieniony.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności