Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

11.1. Vymenovanie člena Európskej komisie – sir Julian King (hlasovanie)
CRE

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o schválení vymenovania sira Juliana Kinga za člena Komisie (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 1 k zápisnici zo dňa 15.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0348)

Predseda zablahoželal sirovi Julianovi Kingovi k jeho vymenovaniu.

V rozprave vystúpila Dominique Martin.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia