Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0268(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0238/2016

Predkladané texty :

A8-0238/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/04/2017 - 9.8

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

11.6. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa teda považuje za vrátenú gestorskému výboru, aby na základe prijatého mandátu priamo prikročil k medziinštitucionálnym rokovaniam.

Vystúpenia:

Ernest Urtasun predložil ústny pozmeňujúci návrh k článku 36 ods. 2 za písm. c), ktorý nebol prijatý, keďže proti jeho zaradeniu sa vyslovilo viac než 40 poslancov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia