Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0360

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

11.13. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») [2015/2116(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0360)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου