Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr и Seán Kelly

Доклад Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr и Stanislav Polčák

Доклад Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin и Jiří Pospíšil

Доклад Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor и Danuta Jazłowiecka

Доклад Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Доклад Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka и Seán Kelly.

Правна информация - Политика за поверителност