Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg

12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Seán Kelly

Mietintö Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Stanislav Polčák

Mietintö Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin ja Jiří Pospíšil

Mietintö Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor ja Danuta Jazłowiecka

Mietintö Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Mietintö Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö