Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg

12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Seán Kelly

Izvješće: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Stanislav Polčák

Izvješće: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin i Jiří Pospíšil

Izvješće: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor i Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti