Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid