Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia