Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

15. Тълкуване на Правилника за дейността

Тълкуването на член 61, параграф 2, от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, беше обявено на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 14.9.2016 г).

Тъй като тълкуването не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, то се счита за прието (P8_TA(2016)0362).

Правна информация - Политика за поверителност