Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg

15. Fortolkning af forretningsordenen

Fortolkningen af forretningsordenens artikel 61, stk. 2, givet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 14.9.2016).

Eftersom der ikke var blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 3, betragtedes denne fortolkning som vedtaget (P8_TA(2016)0362).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik